Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap van de KNPV dient men vanaf 1 juni 2014 via het Hoofdbestuur aan te vragen door zich rechtstreeks aan te melden bij het Bureau KNPV.

De Afdelingen zullen vanaf 1 juni 2014 geen tussenpersoon meer zijn, wel blijven de Afdelingen hun taak houden ten aanzien van de ballotage.

Wilt u lid worden van de K.N.P.V.? 

 U vindt dit  aanmeldingsformulier op de Hoofdsite van de K.N.P.V. onder de tab algemeen, en volg de instructie op.