Mailbox: alle corespondentie t.b.v het afd.bestuur via: knpv.noordholland@gmail.com  alle bestuursleden hebben hierop toegang .

Afdelings bestuur Noord Holland.

Voorzitter: 
M.J. van Ginkel,  Tel. 06-51134828

  • Belast met de algemeen bestuurlijke leiding van de Afdeling.

Secretaris: F. Varossieau,  Tel. 06-25013204

  •  Verzorgt de secretariele zaken. 

2e secretaris/vice voorzitter: W.A.M.van Aken, Tel.: 075-6212680  06 1888 7115

  • Is plaatsvervanger van de secretaris en vervangt in voorkomende gevallen de voorzitter. 

Penningmeester: J.E. van der Peet, Tel. 06-51313765

  • Beheert de financiele zaken  van de afdeling.
  • Rekeningnr: NL43 Rabo 0160260450  t.n.v. Afd.Noord-Holland  K.N.P.V.

Commissaris: C.J. Jorna, tel. 023-5364561  06 255 63 888

  • Verzorgt alle aangelegenheden welke betrekking hebben op keuringen en wedstrijden.
  • Beheerder Website.