Op een herfstachtige dag werd op 8 juni de kringwedstrijd gehouden op het terrein, van PHV “Samen Sterker” te Oosterhout .
Na de openingswoorden werd er begonnen, al gelijk werden hier en daar wat kostbare puntjes verspeeld.
Na een vlotte verlopen ochtendprogramma gingen we waterwerk doen.
Voor sommige honden was het water te koud, hier werden ook wat punten verspeelt.
Om 14 uur werd er begonnen met het stelwerk, wat uitstekend werd uitgevoerd door J  Aarts en
K van Dealen.
Om half 4 konden de keurmeesters  C Vissers,  S Verhagen en voorzitter K Schellekens , de punten gaan tellen.

Na bedankwoorden werden de punten bekent gemaakt.
R de Vos deed het als aanvulling mee met ochtendprogramma.

Hier volgt de uitslag:

Naam  afd.1 afd.2 afd.3 AA W.v.V Totaal
R de Vos  44 10 96 150
P Liefting 57 0 277 9 4 347
C van Gool 58 10 276 9 6 359
K Hagens 56 15 284 8 7 370
A hoekstra 62 19 287 9 6 383
G  Lambregts  60 20 303 9 5 397

Er waren nog twee extra prijzen te winnen en wel:

Afd. 1 gewonnen door A Hoekstra.
Beste revierder gewonnen door K Hagens.

Sec. P van Oers