Verenigingen

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de verenigingen binnen deze afdeling. Voor mutaties of aanvullingen hier klikken.


Wijziging secretariaat:
per 25-6-19

PHV Vriend bij dag en nacht
secretaris: J. van der Heijden
tel: 06-36067699 E-mail: secretaris@phv-vriendbijdagennacht.nl


Erkenning: PHV “Speurhonden Putte e.o.” te Putte

Door het afdelingsbestuur is op haar bestuursvergadering van 3-6-2019 erkenning verleend aan PHV “Speurhonden Putte” conform artikel 12 lid 3 en 4 van het huishoudelijk reglement van een afdeling der KNPV.

Correspondentieadres vereniging: “swartsrob@gmail.com”.


Wijziging secretariaat:

PHV "De Held in 't Veld", Stiphout
Y. Martens, Beek en Donk
06-15497752, deheldintveld@gmail.com


Erkenning “Speurhonden Haghorst” te Haghorst.

Door het afdelingsbestuur is op haar bestuursvergadering van 11-3-2019 erkenning verleend aan PHV “Speurhonden Haghorst” conform artikel 12 lid 3 en 4 van het huishoudelijk reglement van een afdeling der KNPV.

Secretariaat: P.A.W, van Amelsvoort, Tel. 06-456286684 E-mail: peerspecial10@hotmail.com


Wijziging secretariaat:

PHV "De Verdedigers" Kaatsheuvel
H. van Zundert, Oosterhout
06-45231402, huib@qualitypolicedogs.com


Wijziging E-mail adres.

secretariaat Eenheid Overwint, Handel:
M. Pardoel: m.pardoel24@gmail.com


Wijziging secretariaal ad interim

PHV "De Heidespeurders", Achel
Ellen Huitema, ellen.cockx@skynet.be


Wijziging E-mail adres:

"Hond in 't Woud" Geldrop:
pjsmulders@outlook.com


Wijziging secretariaat:

PHV "Helpt Elkander" Helmond
John v.d. Ven, Tel 0655843425 j.vd.ven24@hotmail.com


Wijziging secretariaat:

PHV "Vroeg en Vlug" Knegsel
S. Brockmann, 06-44334410 sarahbr84.sb@gmail.com 


17-10-18 Tijdelijke secretariaat:

PHV ""Vriend bij Dag en Nacht"
Wilbert Niessing 06-41861877 secretaris@phv-vriendbijdagennacht.nl


11-10-18 Wijziging secretariaat:

PHV "De Trouwe Hond" Reusel
Ralff Lenherr 06-11135853 phvreusel@live.nl 


Wijziging secretariaat:

PHV "De Boskant" Bergeijk
Anky Kolen, 0639310105. phvdeboskant@gmail.com


18-9-18 Wijziging secretariaat:

De Verdediger, Dommelen
A. van Eijk, 0032-476232894 secdeverdediger@hotmail.com


Wijziging E-mail adres D.O.S. Reek:

info@dosreek.nl


Nieuwe erkenning per 09-04-2018:

De Amer, Geertruidenberg


2-4-18 Wijziging secretariaat:

De Verdediger, Eersel
G Hems
06-22974310 phvdeverdedigereersel@hotmail.com 


wijziging secretariaat:

D.O.S. Reek
Mevrouw A. van Dongen 
06-46104666 ddong@planet.nl


De Trouwe Waker, Goirle

Kuppens-de Grooth
Tel: 06-42987813  phvdtw@gmail.com


Wijziging secretariaat:

"De Held in 't Veld" Stiphout 
M van Boxtel
Tel 06-14970575 deheldintveld@gmail.com