Doorgaan najaarskeuringen.

28-06-2020

Zoals u hebt kunnen lezen heeft het hoofdbestuur de afdelingen verzocht te inventariseren of zij mogelijkheden zien de najaarskeuring te organiseren en welke maximale aantallen zij kunnen faciliteren.

Het afdelingsbestuur van Noord-Brabant heeft daarom besloten om zowel de najaarskeuring speurhonden als de keuring surveillancehond door te laten gaan zoals in het schema 2020 is vastgelegd.

Dit schema vindt u onder: https://www.knpv.nl/noord-brabant/keuringen/toewijzing-keuringen-2020/

Dit uiteraard onder de voorwaarden die door de overheid en het protocol van het hoofdbestuur zijn vastgesteld.

Zoals aangegeven door het hoofdbestuur is de sluitingsdatum voor inschrijving van de najaarskeuring verruimd tot 15 augustus . De inschrijvingen voor de voorjaars- en zomerkeuring zullen automatisch doorschuiven naar de najaarskeuring.

Uiteraard worden bij meerdere inschrijvingen de data uitgebreid.