Voorjaarsvergadering 9 maart te Haghorst.

15-01-2020

De voorjaarsledenvergadering wordt gehouden op maandag 9 maart.

Tijdens deze vergadering vindt de bestuursverkiezing plaats.

De heer Dries van den Broek heeft besloten om zijn functie als bestuurslid en voorzitter van de afdeling voortijdig neer te leggen. Hierdoor is in het bestuur een vacature ontstaan.

Door het bestuur wordt als kandidaat voorgedragen de heer Rudy van den Elzen wonende te Veghel. Conform artikel 9 lid 2 dient de voorzitter in functie te worden gekozen. De heer van den Elzen wordt door het bestuur kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter.

In overeenstemming met artikel 9 lid 2 kunnen door tenminste 15 leden van de afdeling 6 weken voor de vergadering per aangetekende brief kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling dient dus te geschieden voor 27 januari.

Klik hier voor de agenda.