Uitnodiging najaarsvergadering 2019

10-09-2019

De najaarsledenvergadering wordt gehouden in café restaurant "Den Horst" Sint Josephstraat 1, 5089 NK Haghorst op 30 september 2019.  Aanvang 20.00 uur.

Belangrijke punten, die behandeld moeten worden kunnen tot een week voor de vergadering worden ingediend bij de afdelingssecretaris.

In deze vergadering zal de bestuursverkiezing plaats vinden.

Aftredend en tevens herkiesbaar is de heer Bert Straatman.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld met inachtneming van artikel 9 lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.

Tussentijds aftredend is de heer Sjaak Evers. Door het afdelingsbestuur wordt de heer Henk Hondebrink kandidaat gesteld.

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld met inachtneming van artikel 9 lid 5 van het huishoudelijk reglement van de afdeling.

Op verzoek van het afdelingsbestuur is de heer Hondebrink bereid gevonden om opnieuw zitting te nemen in het afdelingsbestuur omdat zijn persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd.

Klik hier van de agenda.