Rudy v/d Broek geslaagd voor de MCC

06-06-2019

Wij ontvingen het bericht van het hoofdbestuur dat Rudy v/d Broek met goed gevolg het examen MCC heeft afgelegd. Rudy was  door het afdelingsbestuur als kandidaat voor onze afdeling voorgedragen.

Het afdelingsbestuur feliciteert hem van harte en wenst hem veel succes en hoopt ter zijner tijd een beroep op hem te kunnen doen voor het geven van de BKD cursussen.

Namens het bestuur H. Kusters, secretaris.