Verslag voorjaarsvergadering afdeling Noord-Brabant

15-04-2019

Het verslag van de voorjaarsvergadering van 1 april 2019 is toegezonden aan de erkende verenigingen.

Tevens is dit verslag op te vragen, alleen per E-mail, door leden die niet zijn aangesloten bij een erkende vereniging van de afdeling Noord-Brabant, met vermelding van naam en lidnummer KNPV.

henkkusters@chello.nl