Herinnering Seminar verwijzen.

15-01-2019

Voor de leden die dit bericht ontgaan is of die alsnog zich op willen geven, dit is alsnog mogelijk.

Aan alle leden van de afdeling Noord-Brabant.

Door het hoofdbestuur is aan alle verenigingen van de KNPV een brief gestuurd waarin de gelegenheid wordt gegeven om, via een enquête, door de leden persoonlijk kan worden aangegeven of men voor of tegen de aanpassing/ toevoeging is van het verwijzen bij de oefening zoeken.

Het bestuur van de afdeling Noord-Brabant is van mening dat, voordat een mening hierover wordt gevormd, het nuttig kan zijn om inhoudelijk kennis te nemen van het verwijzen bij de oefening zoeken en hoe deze oefening wordt aangeleerd en uitgevoerd.

Daarom wil het bestuur alle leden de mogelijkheid bieden zich te laten informeren, waardoor het kan helpen om een gefundeerde beslissing te nemen.

Wij hebben daarom Ad Verstijnen bereid gevonden om voor de leden tekst en uitleg te geven over het verwijzen op zaterdag 26 januari om 13.00 uur in café-restaurant Den Horst “Sint Josephstraat 1, 5089 NK Haghorst.

Individuele leden kunnen zich persoonlijk aanmeldingen via henkkusters@chello.nl

met vermelding van naam en KNPV lidnummer. 

Mvg Henk Kusters, secretaris