Sponsorcontract

Afspraken in relatie met Royal Canin en de KNPV met betrekking tot sponsoring bij het houden van evenementen onder verantwoordelijkheid van de KNPV.

Royal Canin is exclusief sponsor, als zijnde fabrikant van honden- en kattenvoeding, van de KNPV en van de evenementen welke georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur dan wel Afdelingsbesturen en de nominatiewedstrijden. Nader te noemen de sponsorevenementen

Definitie van de sponsorevenementen: Kampioenschappen van Nederland, Kampioenswedstrijden van de Afdelingen, Nominatiewedstrijden en de Keuringen.

Vergunningplichtige evenementen die onder de noemer demonstraties vallen, bedoeld als in Hoofdstuk 3 van het keuringsreglement en de daarin gestelde voorwaarden, zijn niet sponsorplichtig.

Royal Canin drukt de omslag van de programmaboekjes van de sponsorevenementen. Deze dubbelzijdige A4 kan Royal Canin zelf inrichten. 1 blok blijft open om per keer, datum, plaats etc. van het betreffende evenement te vermelden. De omslag van het programmaboekje wordt full colour gedrukt in A5 formaat.

Bij gebruikmaking van posters, flyers en /of raamaffiches dient Royal Canin te worden vermeld als hoofdsponsor.

Royal Canin stelt hesjes ter beschikking voor alle deelnemers van de sponsorevenementen.

Het Aanvraagformulier sponsoring KNPV is bedoeld voor de aanvraag van de materialen die Royal Canin, ten behoeve van de evenementen welke georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur dan wel afdelingsbesturen binnen de KNPV, ter beschikking stelt.

Het formulier moet worden ingevuld door de contactpersoon van de Afdeling waarbinnen het evenement wordt gehouden. Het formulier moet minimaal 6 weken voor aanvang van het evenement, door de contactpersoon, bij Royal Canin worden ingediend.

Elke Afdeling binnen de KNPV  kent een contactpersoon. Afdeling Noord-Brabant:   A. van den Broek

Het aanvraagformulier sponsoring KNPV  is gesplitst in een formulier voor de sponsorevenementen van een Afdeling en in een formulier voor de evenementen van een club of  kring.

Met het aanvraagformulier wordt door de contactpersoon van de Afdeling sponsoring aangevraagd voor alle Afdelingswedstrijden, nominatiewedstrijden en alle keuringen, die binnen de betreffende Afdeling worden gehouden.

De contactpersoon van een Afdeling dient het aanvraagformulier sponsoring voor een Afdeling binnen de KNPV, voor de benodigde materialen die van toepassing zijn op keuringen en Afdelingswedstrijden, eenmaal  per jaar  in bij Royal Canin.

Royal Canin draagt zorg voor de samenstelling van de benodigde materialen, bestemd voor de keuringen en of Afdelingswedstrijden, opbergmogelijkheid van de materialen (krat), een duidelijke inhoudsopgave op de krat, en het verzenden naar de contactpersoon van de betreffende Afdeling.

De contactpersoon van  een Afdeling draagt zorg voor de distributie / circulatie van de materialen en is verantwoordelijk voor de krat met materialen, bestemd voor de keuringen en of Afdelingswedstrijden.

De contactpersoon gebruikt iedere keer, het aanvraagformulier sponsoring voor een erkende club van de Afdeling binnen de KNPV,  voor elke sponsoraanvraag van een club of kringevenement.

Royal Canin draagt zorg voor de samenstelling van de benodigde materialen, bestemd voor het club of kringevenement en het verzenden naar de adresgegevens van de club of kring.

Royal Canin sponsort alle evenementen van de KNPV in voer en middelen. Voerprijzen zijn het voer dat Royal Canin gratis ter beschikking stelt aan de winnaar of eerste drie behaalde plaatsen of deelnemers van een wedstrijd. 

Middelen zijn de vlaggen, spandoeken, hesjes met draagnummers, afzetlint, affiches, omslagen programmaboekjes en plaatsingsborden. Plaatsingsborden zijn standaarden waarop het cijfer 1, 2 of 3, het logo van Royal Canin en het logo van de KNPV staat aangegeven.

Deze plaatsingsborden kunnen worden gebruikt bij het maken van foto’s, film, prijzentafel, etc. Afmeting: ongeveer 40x40 cm (hxb)

Draagnummers zijn losse cijfers die in het daarvoor bestemde vakje op de voorzijde en achterzijde van het hesje worden gedaan, zodat duidelijk is onder welk nummer er wordt gewerkt.

Clubs binnen de KNPV hebben de mogelijkheid hun clubhuis op te sieren met een vlag, spandoek en of poster van Royal Canin.

De KNPV draagt zorg voor de dagvergoeding van  € 50,- aan de betreffende club waar het sponsorevenement wordt gehouden.

In alle gevallen waarin deze afspraken niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van de KNPV

Vastgelegd op de vergadering van het Hoofdbestuur 21 maart 2009