Bestuursinformatie

Data 2019   

Vergaderingen
-  1e maandag van de maand in principe de bestuursvergaderingen
-  11 maart  voorjaarsvergadering inclusief besturen van de kringen, Aanvang 20.00u
-  13 maart bijeenkomst aspirant helpers (opgave voor 1maart bij H. Kusters henkkusters@chello.nl 
-  16 september: najaarsvergadering. Aanvang 20.00 u (o.v.).

o   Samenstelling afdelingsbestuur en hun taken
     Zie site bestuur

o   Wedstrijden
     Zie site wedstrijden en agenda

o   Keuringen
     Zie site keuringen en agenda


Aanvraag erkenning 2019

De secretarissen van de verenigingen worden dringend verzocht om tijdig hun aanvraag erkenning 2019 in te zenden. U wordt verzocht de aanvraag bij voorkeur in te zenden per E-mail (henkkusters@chello.nl). Als u deze echter per post verzendt dan dient u deze te zenden naar H.W. Kusters, Nieuwe Kerkstraat 19A 5507 LP  Veldhoven. U wordt dringend verzocht voor uw aanvraag het daarvoor bestemde formulier te gebruiken.


Automatische incasso aansprakelijkheid-/rechtsbijstandverzekering

Het is mogelijk om een doorlopende machtiging voor de verzekeringspremies af te geven.

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering is € 21,00 en voor de rechtsbijstandverzekering € 21,50.
Indien u geen gebruik maakt van de doorlopende machtiging dient het bedrag zelfstandig te worden overgemaakt naar rekeningnr. NL 27 RABO 0315 4982 77 van de KNPV o.v.v. jouw verenigingsnummer.
Dit rekeningnummer is specifiek voor de afdeling Noord-Brabant.

Om de betalingen goed te kunnen verwerken hebben wij de verenigingen een uniek verenigingsnummer toegekend. Dit nummer vind je op de site van de KNPV, afdeling NB, onder “Verenigingen, Erkende verenigingen”, achter de naam van de vereniging.
Wij verzoeken je dit nummer bij de betaling te vermelden. Wordt dit nummer niet vermeld? Dan kunnen wij de betaling helaas niet verwerken.

Indien de verplichte premies niet voor 15 februari van het lopende jaar zijn betaald zal geen erkenning worden verleend.

Heb je nog vragen hierover kun je deze stellen via andrevkeulen@hotmail.com . Er wordt dan zo snel mogelijk antwoord gegeven.


ACCOORDVERKLARING  AFDELINGSKEURMEESTERS 2019 

Afdelingskeurmeesters  die in het verenigingsjaar 2019 als zodanig ingezet willen worden, dienen hun akkoordverklaring vóór 1 maart 2018 bij ondergetekende te hebben ingediend.

 Voldoet men niet aan het bovenstaande, dan kan men in het verenigingsjaar 2019 niet worden ingezet. Akkoordverklaringen ingezonden na 1 maart 2019 worden niet in behandeling genomen.

 ACCOORDVERKLARING  AFDELINGSHELPERS 2019

Afdelingshelpers die in het verenigingsjaar 2018 als zodanig ingezet willen worden, dienen hun akkoordverklaring voor 1 maart 2018 bij ondergetekende te hebben ingediend.

Voldoet men niet aan het bovenstaande, dan kan men in het verenigingsjaar 2018 niet worden ingezet. Akkoordverklaringen ingezonden na 1 maart 2019 worden niet in behandeling genomen.

BIJEENKOMST ASPIRANT HELPERS 2019

Op 13 maart 2019 vindt er een bijeenkomst plaats voor Aspirant Helpers met de Technische Commissie van de Afdeling Noord - Brabant.
Deze bijeenkomst is bestemd voor personen die in het verenigingsjaar 2019 het examen voor Afdelingshelper willen afleggen en hun begeleiders. Als u deze bijeenkomst bij wilt wonen graag opgeven voor 1 maart bij henkkusters@chello.nl. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in café Stanserhorn - Heibloemsedijk 7 te Heeswijk-Dinther.

EXAMENDATA  AFDELINGSHELPER  2019

Deze data met verdere informatie wordt tijdig bekend gemaakt

__________________________________________________________________________

Kopij voor De Politiehond aanleveren een maand voor verschijningsdatum.