Bestuur

  

Voorzitter
L.J.M. van den Elzen
Email: rudyloesrens@kpnmail.nl 
Ø    Algemeen bestuurlijk
Ø    Lid ereraad
Ø    Lid NK commissie
Ø    Lid commissie PR
Vice-Voorzitter
G.A.Th. (Gerard) Straatman
Tel: 013-5286581
Email: copdog@planet.nl
Ø     Indeling keuringen
Ø     Afhandeling voorkeurdata (alleen bij dringende redenen)
Ø     Acquisitie advertenties + contact programmaboekje Afd. N. Br.
Ø    Beheerder website afdeling
Secretaris
H. Kusters
Tel. 040 2051894/06-48612213
Email: henkkusters@chello.nl    
Ø    Behandeling in-en uitgaande post van de afdeling
Ø    Aanvraag erkenning clubs (voor 15 februari)
Ø    Verzorging kopij “De Politiehond” (indienen 1 maand voor uitgave)
Ø    Beheerder website afdeling
Ø    Uitgifte formulieren wedstrijden en demonstraties
Ø    Inschrijving deelnemers kampioenswedstrijden Afd. N. Br.
Ø    Afgifte vergunningen wedstrijden en demonstraties
Ø    Examencommissie afdelingshelpers
Ø    Inzetten keurmeesters en helpers voor de afdelingswedstrijden en nominatiewedstrijden
Ø    Verzorging wedstrijdkalender voor publicatie
Ø    Lid commissie NK
Penningmeester
A. van Keulen
tel. 06-28798603
Email: andrevkeulen@hotmail.com
Rekeningnummer : NL27 RABO 0315 4982 77 t.n.v. KNPV.
Ø    Financiële zaken
Ø    Controle verzekering clubs
Ø   Examencommissie afdelingshelpers
Ø   Acquisitie advertenties + contact programmaboekje Afd. N. Br.
Ø   Lid commissie NK
2e secretaris
 Vacant
Commissaris
Bert Straatman
Tel: 0736423165
Email: strag1@home.nl
Ø    Beheer materialen afdeling
Ø    Verhuur geluidsinstallatie
Commissaris
H. Hondebrink
Tel. 0161 224942   
E-mail: hhondebrink@home.nl
Ø   Examencommissie afdelingshelpers
Ø   Contactpersoon speurhonden
Ø   Lid Commissie Opleidingen KNPV
Ø   Acquisitie advertenties + contact programmaboekje Afd. N. Br.