• Beste leden,

  Naar aanleiding van ons bereikte geruchten met betrekking tot het uiteengevallen zijn van het bestuur en het neerleggen van de voorzittersfunctie van de heer W. Blaas willen wij u het volgende mededelen:

  Wij ontkrachten deze geruchten volledig.
  Zoals vaker is gebeurd worden door leden en niet-leden zaken uit zijn verband getrokken. Op dit moment loopt er een onderzoek in het kader van dierenwelzijn, waarbij onder meer onze voorzitter de melder is van een misstand.

  Vanuit zorgvuldigheid en om een zo objectief mogelijk onderzoek te kunnen doen is ervoor gekozen de voorzitter gedurende het onderzoek zoveel mogelijk te vrijwaren van zijn taken en hem geen rol te laten hebben in de besluitvorming in dit dossier.

  Het hoofdbestuur heeft zich samen met de afdelingsbesturen te kwijten van een complexe bestuurstaak. Met elkaar worden wezenlijke gesprekken gevoerd in relatie tot de toekomst van de KNPV en deze kwestie in het bijzonder.

  Het onderzoek is op dit moment in afrondende fase, waarbij morgen 28 juni meer bekend gemaakt zal worden m.b.t. de genomen besluiten hierin.

  • De KNPV neemt de grote maatschappelijke verontwaardiging serieus en neemt verantwoordelijkheid voor misstanden die binnen haar vereniging plaatsvinden.
  • De KNPV keurt dierenmishandeling ten strengste af en tolereert geen dierenmishandeling binnen haar vereniging.
  • De KNPV treedt streng op tegen leden die zich schuldig maken aan strafbare gedragingen in relatie tot dierenwelzijn en andere geweldsdelicten.   Het hoofdbestuur

rfwbs-slide