• Beste Sporters
  Eindelijk kunnen we weer wat positiefs in de nieuwsbrief vermelden. Dankzij de versoepelingen die zijn ingegaan op 26 juni jl. mogen er weer evenementen georganiseerd worden hier vallen ook keuringen en wedstrijden onder. 10 Juli a.s. zal de zomerkeuring van de afdeling Utrecht worden gehouden op het terrein van PHDC Eemland te Baarn. Iedereen is weer welkom om te komen kijken.

  Gezien het feit dat er steeds meer kleinere keuringen plaatsvinden op basis van het aantal deelnemers, wordt de aanvangstijd van het middagprogramma om 14.00 als vervelend ervaren, omdat deze pauze in sommige gevallen 2 uur of langer duurt. Daarom zal de regel vanaf nu gaan worden: Er wordt tussen de ochtend en het middagprogramma maximaal 1 uur pauze gehouden, met dien verstanden dat de middagpauze niet eerder begint dan 12:00 en het middagprogramma niet later start dan 14:00 kortom: het middagprogramma start dus ergens tussen 13:00 en 14:00!!!!!

 • COVID-19 richtlijnen KNPV 2021

  COVID-19 richtlijnen KNPV 2021

  Deze richtlijnen gelden vanaf 26 Juni 2021
  Per 26 juni gaat Nederland wederom versoepelen, wederom een stap vooruit. Stap 4 zal in werking gaan treden, van een ‘intelligente lockdown’ naar een ruimte met regels. Er zullen wel algemene regels blijven gelden het virus is immers nog niet verdwenen. Welke regels zijn er ook voor de KNPV van kracht:

  1. houd 1,5 meter afstand van anderen
  2. blijf thuis als u covid-19 gerelateerde klachten heeft en laat u testen
  3. was regelmatig uw handen.

   

  Doel van dit protocol
  Met deze richtlijnen willen wij alle KNPV-verenigingen richting geven hoe te handelen, Uitgaande van de basisregels van de rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM Deze richtlijnen zijn opgemaakt door het hoofdbestuur van de KNPV en zullen per 26 Juni 20121 ingaan. Mochten de maatregelen omtrent COVID-19 worden aangepast, zal u opnieuw in kennis worden gesteld middels nieuwe richtlijnen.

  KNPV trainen
  De 1,5 meter hoeft niet langer in acht te worden genomen tijdens (contact) sport, zo ook niet tijdens het KNPV trainen. Na de betreffende oefening neemt men direct 1,5 meter afstand van elkaar.

  Kantines
  De kantines zijn open, zonder verplichte sluitingstijd. Wel is het belangrijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Ook is omkleden en douchen weer toegestaan. De vereniging is verantwoordelijk voor een hygiënische omgeving in de kleed/douche ruimte.

  Evenementen
  De evenementen (wedstrijden, keuringen, helperstestdagen en andere evenementen binnen de KNPV) kunnen doorgang vinden, zonder limiet qua aantal toeschouwers. Let wel, houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht het dermate druk zijn op het terrein of een bepaald gedeelte van het terrein, zoek dan een plaats waar u wel op 1,5 meter afstand tot elkaar kunt bewaren.

  Deelnemers Keuring
  1 C. Boelhouwer PH1
  2 E.A. van Garderen PH1
  3 M.M. Goedhart PH1
  4 M.T.W. Hendrikse PH1
  5 W.A. van Wijk PH1
  6 G.H.B. Kramer Object

  Met vriendelijke groet,
  Afdeling Utrecht

rfwbs-slide