• Nieuwe voorzitter afdeling Noord-Brabant

    Tijdens de najaarsvergadering van 25 oktober heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Rudy van den Elzen heeft, om hem moverende redenen, aangegeven niet langer deel uit te kunnen maken van het afdelingsbestuur en daardoor is ook de functie van voorzitter vacant gekomen.

    Door het afdelingsbestuur was voor deze functie een bindende voordracht gedaan voor Eric van Esch.

    Ook had Henk Hondebrink aangegeven tussen tijds af te willen treden door privé redenen.

    Na de bestuursverkiezing werden veel lovende woorden gesproken voor de scheidende bestuursleden door onze vice voorzitter Gerard Straatman en hij heette de nieuwe voorzitter hartelijk welkom in het bestuur.

    Hierna werd de voorzittershamer door de scheidende voorzitter aan de nieuwe voorzitter overhandigd.

rfwbs-slide