• Nationale kampioenschappen

    Jaarlijks wordt rond het 1e weekend van september het Nationale Kampioenschap van de KNPV georganiseerd in de disciplines Politiehond 1, Politiehond 2, Objectbewakingshond en Speurhond. Aan dit kampioenschap doen de beste combinaties mee die zich in het voorliggende jaar hebben bewezen met de hoogste certificaten en daarna de hoogste noteringen in de vereiste kwalificatiewedstrijd.

    Op het NK zijn in de discipline Politiehond 1 de honden met hun geleiders vertegenwoordigd van de landelijk hoogst behaalde certificaten van de 1e keuring van de betreffende hond. Aan de  keuring dient in het voorliggende jaar te zijn deelgenomen. Daarnaast dient er in datzelfde jaar deelgenomen te zijn aan een door afdeling georganiseerde nominatiewedstrijd. De uitslag van de keuring in combinatie met de uitslag van de nominatiewedstrijd bepaalt welke honden deel mogen nemen aan het NK. De hond mag ook niet eerder hebben deelgenomen aan een keuring in 1 van de disciplines PH2 of Objectbewaking.

    Op het NK zijn in de discipline Politiehond 2 de honden met hun geleiders vertegenwoordigd van de hoogst behaalde certificaten en het behaalde resultaat in een door de afdeling georganiseerde selectiewedstrijd. Elke afdeling mag een combinatie afvaardigen indien er voldaan is aan een minimumaantal behaalde punten voor een certificaat en de behaalde punten tijdens de selectiewedstrijd. De honden die deelnemen in de discipline PH2 mogen al wel meerdere keren naar de keuring zijn geweest ook in andere disciplines.  

    Op het NK zijn in de discipline Objectbewaking de honden met hun geleiders vertegenwoordigd van de landelijk hoogst behaalde certificaten van de 1e keuring van de betreffende hond. Aan de keuring dient in het voorliggende jaar te zijn deelgenomen. Daarnaast dient er in datzelfde jaar deelgenomen te zijn aan een door afdeling georganiseerde nominatiewedstrijd. De uitslag van de keuring in combinatie met de uitslag van de nominatiewedstrijd bepaalt welke honden deel mogen nemen aan het NK.

    Op het NK zijn In de discipline Speurhond A en Speurhond B de honden met hun geleiders vertegenwoordigd van de hoogst behaalde certificaten. Dit kampioenschap bestaat uit 3 dagen waarbij alleen de 3e wedstrijddag tijdens het NK wordt georganiseerd. In de periode vanaf januari worden de eerste 2 wedstrijdendagen op verschillende locaties in het land georganiseerd. De eindwedstrijd vindt plaats tijdens één van de dagen van de Nationale Kampioenschappen

rfwbs-slide