• Najaarsledenvergadering KNPV afdeling Zeeland

  Locatie Dorpshuis Ammekorre, Hertenweg 2 te Nieuwdorp, aanvang 19:30 uur op vrijdag 1 december 2023
   
  Agenda:
   
  1. Opening door de voorzitter.
   
  2. Mededelingen van het afdelingsbestuur.
   
  3. Behandeling ingekomen stukken voor deze vergadering.
   
  4. Goedkeuren huishoudelijk reglement afd. Zeeland
   
  5. Vaststellen data keuringen en wedstrijden. (data zijn per mail verzonden)
   
  6. Behandeling beschrijvingsbrief najaars algemene-vergadering.
   
  7. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor de najaars-alv te Woudenberg.
   
  8. Rondvraag.
rfwbs-slide