• Najaars ledenvergadering 2023 afdeling Gelderland

  Datum 27 november 2023 Aanvang 20:00 uur

  Partycentrum Floor Dorpsstraat 36 Lunteren

   

  1. Opening en vaststellen agenda.

  2. Notulen voorjaars ledenvergadering 20 maart 2023.

  3. Mededelingen bestuur.

  4. Ingekomen en uitgaande stukken.

  5.Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Commissaris Ben de Lorijn.

  6. Ideeën aantrekkelijker maken Knpv? Demo`s, activiteiten etc.

  7. Uitreiking herinnering deelnemers NK. 2023.

  8. Behandeling beschrijvingsbrief ALV. 16 december Woudenberg. (Wordt ook gepubliceerd op het

  ledenweb)

  9.Benoeming afvaardiging ALV. 16 december Woudenberg.

  10. Vaststellen datum volgende vergadering.

  11. Rondvraag.

  12. Sluiting vergadering.

rfwbs-slide