• Mededeling Afdelingsbestuur Najaarsledenvergadering 11 oktober 2021

    Maandagavond 11 oktober 2021 was onze Najaarsledenvergadering, en als bestuur van onze afdeling zijn wij zeer teleurgesteld in de opkomst die er deze avond aanwezig was.

    Van de bijna 900 leden, aangesloten bij een Erkende vereniging of KNPV lid binnen onze afdeling en met 47 Erkende verenigingen waren er deze avond precies welgeteld 17 leden aanwezig. Aan de communicatie kan het niet gelegen hebben, uitnodigingen zijn ruimschoots van tevoren verstuurd, net als publicatie in de Politiehond. We konden na een jaar weer van gedachte wisselen, discussies voeren over beleid, toekomstvisie, en alle andere hondensport gerelateerde zaken, ook discussiepunten waar u misschien niet achter staat en daardoor het debat niet aangaat, van het zal wel, als ik maar kan trainen met mijn hond. Een ledenvergadering is om te horen en gehoord te worden en om zo de toekomst van onze mooie sport te waarborgen.
    Wij hopen dan ook van harte dat u bij uzelf te raden gaat dat wanneer er besluiten worden genomen of er een stemming vereist is door de leden dat u daar zeggenschap in heeft gehad door aanwezig te zijn en uw stem heeft laten meetellen.

    Wij hopen dan ook dat u bij onze eerstvolgende ledenvergadering in maart 2022 aanwezig zal zijn om deel te nemen aan een bijeenkomst van sportvrienden om de toekomst van onze mooie hondensport te waarborgen.

rfwbs-slide