• Master Class Coach (MCC)

  De Master Class Coach (MCC) is een opleiding tot een volwaardig instructeur voor het geven van de BKD cursus.

  Om coach te worden is een verdere verdieping in het aanleren van gedrag, de trainbaarheid en de fysieke gesteldheid van de hond een must. Deze opleiding is een vervolg op de Basis Cursus KNPV Dresseur (BKD) en is een opstap voor een eventuele vervolg studie tot kynologisch instructeur bij Tinley Academie. 

  Een goede instructeur is niet alleen theoretisch en praktisch vaardig als het gaat om de moderne leerprincipes, trainingsmethoden en meest recente wetenschappelijke kennis over het gedrag van honden, maar is ook didactisch onderlegd. Deze opleiding biedt al deze aspecten.

 • Doel

  Het creëren van instructeurs binnen de KNPV, die bereid zijn hun opgedane kennis actief te delen met leden op het trainingsveld en d.m.v. het geven van de BKD cursus.

 • Onderwerpen

  • Gedragsherkenning: Observeren en interpreteren, Stress, Conflictgedrag, MAG test,  praktisch toepassen van de theorie;
  • Agressie, Angst en Pijn;
  • Leren bij honden, deel 1;
  • Oorzaken en ontwikkeling van Gedrag, Socialisatie, Rangorde en Dominantie;
  • EHBO en ziekteleer van belang bij KNPV training;
  • Zoeken en Speuren, deel 1;
  • Menselijke geur;
  • Leren bij honden, deel 2;
  • Trainen in de praktijk (onderdeel ABA-G en probleemoplossing);
  • Welzijn, Stress en Abnormaal gedrag;
  • Didactiek en Presenteren;
  • Weerstand en Motiveren van cursisten;

  Trainingsvaardigheden in de praktijk (oefenen met honden in Shaping, Timing, Bekrachtiging, Observatie leermethode en Coaching van combinaties);

  • Analyse van trainings(problemen) volgens Prikkel, Motivatie en Leren met video en life;

  ABA examen en nader te bepalen onderwerpen.

 • Instructeurs

  De cursus wordt gegeven door instructeurs van Tinley Academie. 

 • Duur

  De opleiding bestaat uit 15 cursusdagen  van 09:30 tot 15:30.

  Toelatingseisen voor de cursus:

  • Voorafgaande aan de aanmelding voor de MCC-opleiding tenminste vijf jaar lid van de KNPV;
  • Van onbesproken gedrag zijn;
  • Aantoonbare resultaten hebben behaald in de africhting van (KNPV) honden;
  • Minimaal MBO werk- en denkniveau;
  • Beschikken over didactische vaardigheden;
  • In het bezit zijn van het diploma Basis KNPV Dresseur;
  • Bereid en in staat zijn om de cursus Basis KNPV Dresseur te geven.
 • Wanneer en waar

  Bij voldoende inschrijvingen start de opleiding ieder jaar in de maand januari.

 • Aanmelding

  Kandidaat deelnemers dienen zich schriftelijk aan te melden voor 31 oktober bij het bestuur van de KNPV afdeling waar hun woonplaats onder ressorteert.

 • Voordracht toelating tot de MCC-opleiding

  Kandidaat deelnemers aan de MCC-opleiding worden voorgedragen door het bestuur van een KNPV afdeling. De afdeling dient te toetsen of de kandidaat deelnemer voldoet aan de profielschets.

 • Besluit tot toelating

  De beslissing voor de toelating tot de MCC-opleiding ligt bij het hoofdbestuur. Uitgangspunt is, dat van elke afdeling tenminste één kandidaat-deelnemer wordt toegelaten.

 • Deelnemers

  Het minimum aantal deelnemers is 15 en het maximum aantal deelnemers per opleiding is 25.

 • Cursuskosten

  De kosten voor de opleiding zijn € 750 euro (Er is geen BTW van toepassing)

  Deze kosten komen in gelijke delen voor rekening van het hoofdbestuur; van de KNPV afdeling, die de kandidaat deelnemer voordraagt en van de kandidaat deelnemer. De financiële bijdrage van de KNPV afdeling, die de kandidaat deelnemer voordraagt en de financiële bijdrage van de kandidaat deelnemer, dient te worden voldaan nadat de kandidaat deelnemer door het hoofdbestuur is toegelaten tot de opleiding, maar voordat de opleiding start. Zijn bij de start van de opleiding de financiële bijdragen niet voldaan, dat zal de kandidaat deelnemer niet worden toegelaten.

  De reis- en verblijfskosten, die worden gemaakt in het kader van deze opleiding, komen voor rekening van de deelnemer.

 • Betaling

  Binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Afsluiting

  Bij voldoende resultaat op het examen en minimaal 80% deelname aan de bijeenkomsten wordt er een certificaat aan de deelnemer uitgereikt door de KNPV. 

rfwbs-slide