• Martin Hebbink, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en erelid der KNPV

 • Foto Kees Beekmans
 • Op vrijdag 3 september 2022 ontving Martin Hebbink tijdens het Nationaal Kampioenschap van de KNPV, als één van de vele jubilarissen de speld voor het 50 jarig KNPV lidmaatschap. 

  Als bijzondere gebeurtenis was loco burgemeester van de gemeente Smallingerland, mevrouw Leroy, naar het stadion in Eindhoven afgereisd. Zij werd door de KNPV voorzitter uitgenodigd om, in aanwezigheid van de familie Hebbink, het woord tot Martin te richten. Nadat mevrouw Leroy de palmares van Martin had doorgenomen, sloot de loco burgemeester af met de befaamde woorden dat ‘het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Martines Johannes Hebbink te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. Compleet verrast en enigszins ontroerd, kreeg Martin de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding. 
   
   
  Daarna nam hij de speld voor het 50-jarige lidmaatschap van de KNPV in ontvangst. De voorzitter bedankte hem bovendien voor zijn lange actieve staat van dienst bij de KNPV en de rol die hij nog steeds vervult als keurmeester surveillance - en speurhonden en lid van de Technische Commissie. Als blijk van waardering heeft het Hoofdbestuur, in overleg met de afdelingsbesturen, daarom besloten Martin te benoemen tot erelid der KNPV. 
  De speciale oorkonde van dit erelidmaatschap en een mooie bos bloemen werden hierbij overhandigd. Vol trots nam Martin vervolgens alle felicitaties in ontvangst. Echt lang nagenieten van deze verdiensten was er niet bij, want zijn aanwezigheid als hoofdkeurmeester van het NK werd weer gevraagd.
rfwbs-slide