Premies verzekeringen

31-12-2019

Collectieve ongevallenverzekering

De voorwaarden voor de collectieve ongevallenverzekering (helpersverzekering) zijn per 1 januari 2020 identiek aan 2019.

Dit betekent dat het hoofdbestuur alleen de premie voor de collectieve ongevallenverzekering betaald voor de personen die bij het hoofdbestuur of het afdelingsbestuur als Algemeen Helper respectievelijk Afdelingshelper staan geregistreerd.

Het hoofdbestuur heeft, identiek aan de situatie in 2019, in overleg met de afdelingen, ook voor de overige clubhelpers en andere vrijwilligers van een erkende vereniging een (betaalbare) collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Als voorwaarden voor de collectieve helpersverzekering geldt dat elke vereniging minimaal 1 persoon dient op te geven en te betalen. Dit betekent dus, dat een vereniging ook meerdere personen kan opgeven.

De opgave dient te zijn voorzien van de complete naam van het lid, zijn adres en zijn KNPV lidnummer.

Voor deze opgave is een formulier beschikbaar op de website, onder de knop ‘Formulieren’.

Tevens kunt u via het verenigingsweb op eenvoudige wijze de verzekering voor reeds opgegeven leden verlengen c.q. nieuwe leden voor de verzekering opgeven. Volgt u daartoe de instructies op het verenigingsweb.

Elk jaar opnieuw moet u de te verzekeren personen opgeven!

Er is geen sprake van een automatische verlenging.

De opgegeven persoon dient lid te zijn van de KNPV anders komt hij/ zij niet voor de verzekering in aanmerking.

Wij verzoeken u tevens voor de betaling te wachten tot u een factuur ontvangt.

Het hoofdbestuur heeft besloten om door te gaan met het calamiteitenfonds.

Het calamiteitenfonds geldt voor een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming van het eigen risico, indien sprake is van een blessure als gevolg van activiteiten als clubhelper of vrijwilliger binnen de erkende vereniging en de betreffende persoon is opgegeven voor de collectieve ongevallenverzekering.

Aanvullende voorwaarden staan gepubliceerd op het ledenweb.

Vanaf 1 januari 2020 zal het calamiteitenfonds worden aangevuld met een opslag van € 2,- op de premie van de collectieve ongevallenverzekering.

De kosten voor de collectieve ongevallenverzekering bedragen in 2020 daarmee € 12,50 per persoon en zijn te betalen na ontvangst van de factuur van het Bureau KNPV.

De polisvoorwaarden van deze verzekering staan vermeld op het ledenweb van de KNPV.

 

Rechtsbijstandverzekering

Om van de rechtsbijstandverzekering gebruik te maken, kunt u een onderbouwd verzoek indienen via de mail bij het Bureau KNPV.

Het hoofdbestuur bepaalt vervolgens of de rechtsbijstandverzekering wordt ingeschakeld.

Op voorhand maken wij u erop attent, dat derechtsbijstandverzekering niet is bedoeld voor interne conflicten binnen de vereniging.

Om interne conflicten op te lossen zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van de eigen vereniging van toepassing.

Daarnaast kunt u het afdelingsbestuur raadplegen en verzoeken een bemiddelende rol in het conflict te spelen.

Een rechtsbijstandverzekering is een voorwaarde voor de erkenning van de vereniging.

Indien uw vereniging zelf een rechtsbijstandverzekering heeft, dan dient u de bewijzen daarvan, zijnde een actuele polis die betrekking heeft op het jaar 2019, te overleggen bij uw aanvraag voor erkenning.

Wij verzoeken de clubs om wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor eind januari 2020 de premies voor de (verplichte) collectieve rechtsbijstandverzekering af te dragen aan het afdelingsbestuur.

De premie voor de rechtsbijstandverzekering bedraagt € 22,50 per vereniging per jaar.

De polisvoorwaarden van de verzekering staan vermeld op het ledenweb van de KNPV.

 

WA-verzekering

Om van de WA-verzekering gebruik te maken, kunt u een onderbouwd verzoek indienen via de mail bij het Bureau KNPV.

Het hoofdbestuur bepaalt vervolgens of de WA-verzekering wordt ingeschakeld. Voorwaarde daarvoor is dat uw vereniging door een derde aansprakelijk wordt gesteld.

Een WA-verzekering is een voorwaarde voor de erkenning van de vereniging.

Indien uw vereniging zelf een WA-verzekering heeft, dan dient u de bewijzen daarvan, zijnde een actuele polis die betrekking heeft op het jaar 2020, te overleggen bij uw aanvraag voor erkenning.

Wij verzoeken de clubs om wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor eind januari 2020 de premies voor de (verplichte) collectieve WA-verzekering af te dragen aan het afdelingsbestuur.

De premie voor de WA-verzekering bedraagt € 21,- per vereniging per jaar.

De polisvoorwaarden van de verzekering staan vermeldop het ledenweb van de KNPV.