Voorjaarsleden vergadering afd. Limburg | Let op gewijzigde locatie

11-03-2019

Uitnodiging en agenda van de voorjaarsledenvergadering van de KNPV afdeling Limburg op donderdag 21 maart 2019.

Aanvang:      19:30 uur.

Plaats:          Cafe "Goeden" Dennenoord, Op de Bos 6, 6088 NA Roggel

 

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Vaststelling van de notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 25 oktober 2018.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag 2018 secretaris.
 6. Jaarverslag 2018 penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie 2018
 8. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 13 april 2019.
 9. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend-afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 13 april 2019.

Pauze.

 1. Thema gedeelte: de collectieve verzekeringen van de KNPV
 2. Uitreiking clubdiploma 2018.
 3. Rondvraag
  Vragen, die voorbereiding door het afdelingsbestuur behoeven, dienen uiterlijk 8 maart 2019 schriftelijk bij de secretaris van de afdeling te worden ingediend.
 4. Sluiting