BKD / MCC

Mits er voldoende belangstelling is, is de afdeling Limburg voornemens om wederom een basiscursus KNPV-dresseur te organiseren. Doel van deze cursus is niet om U te vertellen hoe U uw honden dient af te richten of hoe een vereniging haar trainingen moet organiseren. Doel van de cursus is om de kennis, die door de coaches is opgedaan tijdens de MCC-cursus, met U te delen. Om U inzicht te geven in de leerprincipes van honden. Het is vervolgens aan U om deze kennis toe te passen, daar waar U denkt dat dit past binnen uw dresseermethodes. Het zou fijn zijn, als de door U opgedane kennis over de dressuur een positief effect heeft op uw clubleden en overige KNPV-‘ers. Inschrijving staat open voor elk KNPV-lid van de afdeling Limburg, dat meer wil weten over de dressuur en de leerprincipes van honden.

  • Het aantal deelnemers is vastgesteld op minimaal 10 en maximaal 15. De cursus zal bestaan uit 5 zaterdagen van 9.00 – 16.00 uur.
  • Een 100% deelname is vereist. De cursus zal afgesloten worden met een examen.
  • De cursusdata worden nader bepaald maar zal starten na de najaarskeuring en afgerond zijn voor de voorjaarskeuring.
  • De kosten van de cursus bedragen € 100,-.  Lesmateriaal, lunch, koffie/thee zijn in de prijs inbegrepen.

Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de afdeling Limburg,
M.G.H. Peeters, Stationsstraat 150, 5963 AC Hegelsom of per mail: knpv.limburg@gmail.com

De aanmelding dient in elk geval te bevatten:
•        Volledige naam- en adresgegevens.
•        Lidmaatschapnummer van de KNPV.
•        Van welke verenging men lid is.
•        Uw motivatie om deel te nemen aan deze cursus.