Vergoedingen afdeling Limburg 2019

Vergoeding organisatie 4 kringenwedstrijd / afdelingswedstrijd  € 250,00
Dagvergoeding vereniging i.v.m. organisatie keuring € 50,00
Dagvergoeding keurmeester  € 75,00
Dagvergoeding helper   € 100,00
Kilometervergoeding    € 0,26/km
Vergoeding faciliteren bestuursvergadering     € 12,00
Vergoeding attentie keurmeesters / helpers tijdens keuring Max € 7,50