Geschiedenis

Een stukje geschiedenis van KNPV afdeling Limburg:

Op 19 maart 1910 kwamen enige pioniers van de toen ontluikende politiehondendressuur samen in ''De Harmonie'' te Roermond, waarbij brigadier C.W.H. Croes een demonstratie gaf met zijn hond ''Breston'' de politiehond uit die dagen. Na afloop hiervan kwam met 34 leden de afdeling tot stand. het eerste bestuur werd gevormd door de heren M.F. Hendricks, burgermeester van Kerkrade, een maand later opgevolgd door A.E. Peters jr. zoon van de burgermeester van Gennep, voorzitter B.J.H. van Blaricum, griffier bij het kantongerecht te Sittard, zeer spoedig opgevolgd door W.M.H.H. Erkens, inspecteur, later commissaris van de politie in Heerlen, vice-voorzitter, W.J. Robbemondt, commies N.S. te Gennep, secretaris, A.K.A. Gulikers, opperwachtmeester Kon. Mar. in Venlo, penningmeester, J. Belmer, directeur P.T.T. en E. Duyssens, dierenarts, beiden uit Sittard commissarissen.
Het aantal leden steeg zeer snel en was op 22 mei 1910, toen de eerste algemene ledenvergadering in Roermond gehouden werd, reeds de 100 gepasseerd.

Op 14 augustus 1910 werd de eerste keuring voor het certificaat gehouden. De nestor van deze leden is de heer Th.J. Fila, die 1 mei 1921 tot de KNPV toetrad en sindsdien onafgebroken een bijzonder werkzaam aandeel in deze organisatie heeft, eerst als penningmeester van de verenigingen in Midden-Limburg en sinds 1936 als penningmeester en keurmeester van de afdeling. Hierbij op de voet gevolgd door de afdelingsvoorzitter, H.J. Vissers, die op 1 mei 1924 tot de KNPV toetrad, het jaar daarop werd hij tot secretaris van de afdeling benoemd en deze functie eind 1954 verwisselde met die van voorzitter. De afdeling telde toen 439 leden en niet minder dan 34 verenigingen.

Het bestuur van de afdeling Limburg bestond toen uit: H.J. Visser, voorzitter uit Roermond, J.H.H. Richaers, vice-voorzitter uit Venlo, A. Gubbels, 1e secretaris uit Kessel, L.A. Wetzels, 2e secretaris uit Schinnen, Th.J. Fila, penningmeester uit Helden, A.R. Smits uit Blerick en W. Waterreus uit Kerkrade, commissarissen.