Formulieren

Inschrijfformulieren keuringen. Inschrijfformulieren voor de keuringen zijn vanaf heden te downloaden via de landelijke site. De formulieren hoeven niet afgedrukt te worden op geel papier of een andere kleur. kan deze afdrukken op  gewoon wit papier.

Aanvraag voorkeursdag. Geleiders, die een voorkeur hebben om op een bepaalde dag aan de keuring deel te nemen, kunnen dat schriftelijk, voor de sluitingsdatums, aanvragen bij de commissaris keuringen en wedstrijden:
de heer M.H.W. Seerden

PR -Protocol. De Afdeling Limburg heeft een PR protocol voor verenigingen die een keuringen en/of een wedstrijd namens de Afdeling Limburg organiseren.

Nominatiewedstrijden. U organiseert een nominiatiewedstrijd ( = sponsorplichtig evenement). Uw rechten en plichten vindt u hier :

Protocol keuringen en afdelingswedstrijden: Het protocol kunt u hier downloaden.

Checklist organisatie Keuringen: Klik hier voor de checklist organisatie keuringen .

Checklist organisatie (nominatie-)afdelingswedstrijden:Klik hier voor de checklist organisatie (nominatie-)afdelingswedstrijden.

Selectiecriteria  PH1 Selectiecriteria voor het deelnemen aan de wedstrijd Limburgs Kampioensschap PH1 van de afdeling Limburg. kampioenswedstrijd PH1.

Selectiecriteria  PH2 Conform publicatie in de Politiehond van april/mei 2011

Toewijzing keuringen en wedstrijden. Het toewijzen van deze keuringen en wedstrijden geschiedt volgens het protocol keuringen en wedstrijden.  Aanmeldingen voor keuringen en/of wedstrijden kan via het aanmeldingsformulier. (klik hier)

Minimum eisen Keuringsterrein. De eisen waaraan het keuringsterrein moet voldoen kunt U hier downloaden.

Declaratieformulier. Personen en/of verenigingen die onkosten hebben gemaakt kunnen een declaratie in willen dienen bij de Afdeling Limburg. Download declaratieformulier. De declaratie van de dagvergoeding van Royal Canin is via dit formulier.

Aanvraag erkenning 2020: hier downloaden

Opgaveformulier oefendag t.b.v. de keuring:  Klik hier voor het opgaveformulier oefendagen

Dispensatie t.b.v. deelname keuring in andere afdelinghier downloaden