Aanmelden Lidmaatschap KNPV

Het lidmaatschap van de KNPV dient u vanaf 1 juni 2014 via Hoofdbestuur aan te vragen. Alle nieuwe leden moeten zich vanaf dat moment rechtstreeks aanmelden bij het Bureau KNPV.

De Afdelingen zullen vanaf 1 juni 2014 geen intermediair meer zijn. De Afdelingen zullen wel hun taak blijven houden ten aanzien van de ballotage.

De procedure zal via de website van de KNPV bekend gemaakt worden.
Meer informatie via de website van het hoofdbestuur of  www.knpv.nl/landelijk/algemeen/lidmaatschap/