Aanvang:      19:30 uur

Plaats:          Cafe "Goeden" Dennenoord, Op de Bos 6, 6088 NA Roggel

 

 

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda.
 3. Vaststelling van de notulen van de najaarsledenvergadering d.d. 25 oktober 2018.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag 2018 secretaris.
 6. Jaarverslag 2018 penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie 2018
 8. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 13 april 2019.
 9. Benoeming afgevaardigde en plaatsvervangend-afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van de KNPV op zaterdag 13 april 2019.

Pauze.

 1. Thema gedeelte
 2. Uitreiking clubdiploma 2018.
 3. Rondvraag:
  Vragen, die voorbereiding door het afdelingsbestuur behoeven, dienen uiterlijk 8 maart 2019 schriftelijk bij de secretaris van de afdeling te worden ingediend.
 4. Sluiting