• Lidmaatschap

  Trainen bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV)

  Bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) kan met een hond worden getraind voor een certificaat bij twee onderdelen, de surveillancehonden en de speurhonden. Van beide disciplines zijn erkende verenigingen over het hele land verspreid.

 • Voor wie is de KNPV?

  Wij zijn van mening, dat een hond door zijn snelheid, kracht en reukvermogen specifieke politietaken beter kan uitvoeren dan een mens. Een goed getrainde hond met het juiste talent kan in bepaalde situaties het verschil maken en de meest effectieve politieagent zijn.

  Onze africhtingsprogramma’s stellen hoge eisen, waaraan alleen zeer getalenteerde, moedige en goed getrainde honden kunnen voldoen. Als het gaat om de eisen welke wij aan onze leden stellen, zijn we hierin net zo pragmatisch. Je mag politieagent zijn, maar ook timmerman, verpleegster, arts of om het even welk beroep dan ook. Motivatie, doorzettingsvermogen en passie zijn vereisten om een goede africhter, pakwerker of spoorlegger te worden.

  Ook als je woonachtig bent buiten Europees Nederlands grondgebied dan kun je lid worden van de KNPV alleen krijg je de status van participant van de KNPV. Je hebt dan dezelfde rechten en plichten als KNPV-leden met uitzondering van het stemrecht op een algemene ledenvergadering.

  De KNPV is voor iedereen, mits je van onbesproken gedrag bent. Dit toon je aan door het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) of een equivalent van deze verklaring van het land waar je woonachtig bent.

  Onze KNPV-gecertificeerde honden kunnen veelal gekocht worden door de Nationale Politie, Defensie of andere overheidsinstelling en bewakingsbedrijven, maar zij staan ook internationaal hoog aangeschreven en worden wereldwijd erkend en ingezet. Niet alle leden verkopen hun hond maar houden deze zelf om andere certificaten te halen of om aan wedstrijden deel te nemen.

 • Welke honden zijn geschikt?

  Binnen de KNPV wordt doorgaans getraind met honden die al generaties lang worden gefokt door KNPV-fokkers.  De honden moeten voldoen aan de vereiste werkeigenschappen en over een goede gezondheid beschikken. Dit kunnen honden met stamboom zijn maar veelal is de KNPV-hond  een hond zonder stamboom. De honden waarmee getraind kan worden voor surveillancehond zijn; Herdershond (in al zijn variëteiten), Dobermann, Riesenschnauzer, Bouvier, Airedale Terriër, Rottweiler, Boxer en alle kruisingen tussen deze rassen

  De honden waarmee getraind kan worden voor speurhond zijn; Naast de voor surveillancehonden genoemde rassen mogen verder alle rassen en kruisingen daarvan aan de keuring voor het Basiscertificaat Speurhond deelnemen, mits deze niet door de Rijksoverheid als “hoog risico honden” zijn aangemerkt.

 • Wanneer beginnen met trainen?

  Binnen de KNPV kan gestart worden met de training van een pup of een volwassen hond bij een KNPV-vereniging die verspreid door het land te vinden zijn.

  Natuurlijk moet je als eigenaar van een pup de hond thuis de normale opvoeding geven en goed socialiseren. Wanneer het contact tussen baas en hond goed is, kan iedere hond nieuwe dingen leren. Ter ondersteuning van de training biedt de KNPV ieder lid de mogelijkheid om tegen een redelijke vergoeding een basis cursus dressuur te volgen.

 • Waar kan ik KNPV verenigingen vinden?

  KNPV verenigingen zijn te vinden onder de tab “Afdelingen”.  Bij de provincie/afdeling waar u woont kunt u vervolgens zien welke verenigingen zich bij u in de buurt bevinden.

  Voor het bezoeken van een training kan u het beste een afspraak maken met de secretaris van de betreffende vereniging.

  Wanneer u gaat trainen bij een KNPV-vereniging moet u lid worden van de KNPV en van de betreffende vereniging.

 • Hoe kan ik lid worden van de KNPV?

  U kan zich digitaal inschrijven door op de link aan de rechterzijde van deze pagina te klikken. De contributie voor het eerste jaar bedraagt €67,50 (€45 contributie vermeerderd met €22,50 administratiekosten). Jeugdleden (14 tot 16 jaar) betalen het 1e jaar €10, daarna €17,50 per jaar.

   

 • KNPV-programma Politiehond 1, Politiehond 2, Objectbewakingshond

  Zoals eerder aangegeven, zijn het met name de kruisingen van Belgische- en Hollandse Herdershonden die binnen de disciplines Politiehond 1 (PH 1), Politiehond 2 (PH 2) en Objectbewakingshond (Obj) trainen. Er wordt veel gevraagd van de souplesse, de werkdrift en het reukvermogen van een hond. Doorgaans wordt minimaal tweemaal per week getraind op de vereniging onder alle weersomstandigheden. Fijn met je hond en clubgenoten samen werken om alles uit jezelf en de hond te halen met als kroon op al die inspanningen een certificaat!

  De onderdelen van de politiehondentraining kunnen als volgt worden samengevat:

  Appèloefeningen, zoekoefeningen en verdedigingsoefeningen. De opleiding tot politiehond in één van de disciplines duurt ongeveer 2 tot 3 jaar. De certificaatskeuring hiervoor neemt een complete dag in beslag. De KNPV-politiehond is een veelzijdige hond en uitermate betrouwbaar. Dit maakt de gecertificeerde KNPV-politiehond zo geliefd bij de politie en defensie in binnen- en buitenland.

 • KNPV-programma Speurhond

  De speurhonden kennen meer disciplines dan de politiehonden en iedere discipline wordt apart gecertificeerd. Bij de speurhonden wordt gestart met het Basiscertificaat, dit is een verplicht programma. Na het behalen van dit certificaat kan gekozen worden voor de disciplines speuren, vlakterevieren, sorteren en puinzoeken in twee gradaties van zwaarte, A en B.

  In tegenstelling tot de politiehondenprogramma’s zijn voor het speurhondenprogramma geen eisen gesteld aan de soort hond om het te mogen beoefenen. Er mag getraind worden met bijvoorbeeld een Jack Russell, Terriër of een Duitse Dog. De enige eis is, dat de hond de oefeningen moet kunnen afwerken zonder dat het welzijn van de hond in het geding is. Dit betekent dat de hond bijvoorbeeld de spring- en klimoefeningen met souplesse moet kunnen afwerken en zonder problemen de puinvlakte moet kunnen afzoeken. U kan zich voorstellen dat een Molosser, een grote dogachtige of juist een kleine Dashond moeite kan hebben met de oefeningen die souplesse vragen en de Franse Bulldog problemen kan krijgen bij de speuroefeningen. De verenigingen waar met speurhonden wordt getraind kunnen u adviseren over de disciplines welke u met uw hond wel of niet kan beoefenen.

 • Nationale Kampioenschappen

  De Nationale Kampioenschappen, voor zowel de politiehonden als de speurhonden, worden jaarlijks gehouden in het eerste weekend van september (vrijdag en zaterdag). Alle disciplines worden deze dagen getoond en doorgaans zullen de speurhonden op de tweede dag aanwezig zijn.

 • Cursussen – Basis KNPV Dresseur (BKD)

  Iedereen die lid is van de KNPV kan een BKD cursus volgen. Tijdens deze cursus leert u hoe een hond op diervriendelijke wijze, kan worden getraind. U leert over het wezen hond en leert hoe u de hond kan “lezen”. Hiermee wordt bedoeld, welk gedrag laat de hond zien en wat wil de hond daarmee duidelijk maken, hetgeen tot aanpassing van de training kan leiden. Door gebruik te maken van een beloning leert u hoe een oefening kan worden aangeleerd.

  U bent altijd van harte welkom tijdens de keuringen en wedstrijden van de politiehonden en speurhonden en vanzelfsprekend tijdens de Nationale Kampioenschappen.

  Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij het Bureau KNPV, Tel. 06 - 19 56 43 20 of per E-mail bureau@knpv.nl.

rfwbs-slide