• Ledenvergadering Friesland

  Voor vrijdag 23 september hebben wij een extra ALV ingepland ivm een tussenkomende AV op 15 oktober te Woudenberg

  In de bijlage vind je de agenda, notulen voorjaarsvergadering 2022 en overige nodige stukken. 

   

  Graag wil ik je vragen deze stukken te delen met de leden binnen jouw vereniging.

   

  Datum: vrijdag 23 september 2022 aanvang 20.00 uur;

  Locatie: Bergumermeer, Solcamastraat 30, 9262 ND Burgum, Tel. 0511-461385.

   

   

  1. Opening:

  2. Vaststellen agenda;

  3. Vaststellen notulen voorjaarsledenvergadering 2022;

  4. Mededelingen;

  5. Ingekomen stukken;

  6. Samenwerking Friesland/Groningen/Drenthe;

  7. Behandeling beschrijvingsbrief van de algemene ledenvergadering op 15 oktober;

  8. Behandeling nieuw huishoudelijk reglement;

  9. Benoeming afgevaardigden naar de algemene ledenvergadering van 15 oktober;

  10. Rondvraag;

  11. Sluiting.

   

   

   

rfwbs-slide