Regels Verklaring van Geschiktheid

Het hoofdbestuur heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie het uitdrukkelijke verzoek gekregen om de geldigheidsduur van de verklaring van geschiktheid in overeenstemming te brengen met de overheidsnormen.

Naar aanleiding van dit uitdrukkelijke verzoek heeft het hoofdbestuur besloten dat vanaf 1 januari 2015 de geldigheid van de verklaring van geschiktheid wordt gesteld op twee jaar.

Nadere toelichting:

  • Door de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging worden objectbewakingshonden gecertificeerd. Wanneer met succes wordt deelgenomen aan een certificaatskeuring wordt een certificaat uitgereikt.
  • Om met een gecertificeerde hond in de praktijk te mogen werken dient de combinatie (geleider en hond) over een zogenaamde verklaring van geschiktheid te beschikken.
  • De verklaring van geschiktheid wordt afgegeven door de KNPV mits de geleider beschikt over een legitimatiebewijs betreffende de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. De verklaring van geschiktheid verliest zijn geldigheid van rechtswege wanneer de geldigheid van bovengenoemd legitimatiebewijs vervalt.
  • De geldigheidsduur van de verklaring van geschiktheid wordt gewijzigd van vier naar twee jaar. Dit houdt in dat de geleider binnen de termijn van twee jaar zal moeten deelnemen aan een toetsing objectbewakingshond. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde eisen wordt er aan de combinatie (geleider en hond) een nieuwe verklaring van geschiktheid afgegeven.
  • Het onderhouden van de geoefendheid van de gecertificeerde honden is de verantwoordelijkheid van de geleider, c.q. het beveiligingsbedrijf, waar de geleider in dienst is. De KNPV heeft geen zicht op de beheersbaarheid en het proportioneel optreden van combinaties. In zijn algemeenheid kan worden gesteld, dat de geoefendheid van honden onderhouden moet worden.
  • Certificaatskeuringen en toetsingen zijn en blijven een momentopname in de vorm van een periodieke toets.