Registratie van KNPV honden en KNPV kennelnamen

Het Hoofdbestuur heeft per 1 november 2014 voor haar leden de mogelijkheid geopend om KNPV kennelnamen en KNPV honden te registreren.
Deze registratie is geïnitieerd door de resultaten uit de enquête onder de leden, waarin naar voren kwam dat de fokkerij met KNPV honden bevorderd moest worden. 
Het fokken van honden binnen de KNPV kent als uitgangspunt, dat binnen de KNPV met gezonde, stabiele en belastbare honden wordt gewerkt. Dit maakt dat onze KNPV honden in binnen- en buitenland worden erkend en geprezen als uitstekende werk- en diensthonden.

Door de registratie wordt een overzicht verkregen van KNPV honden en werklijnen, die zich binnen de KNPV op werkeigenschappen hebben bewezen inclusief hun nageslacht.

Dit doel wordt bereikt door:

*             de registratie van honden en hun afstamming van KNPV leden
*             door het registreren van binnen de KNPV gefokte nesten
*             door het toekennen van KNPV kennelnamen

Via een formulier, dat beschikbaar is via de website, kunnen KNPV leden hun hond registreren op chipnummer onder vermelding van de gegevens van de hond (indien bekend inclusief de voorouders) en de vermelding van de gegevens van de eigenaar c.q. fokker. Van de gegevens van de personen is slechts een gedeelte zichtbaar voor de bezoeker (alleen leden) van het KNPV databestand. De eigenaar kan de gegevens desgewenst tegen meerkosten laten uitbreiden wanneer zijn hond bijvoorbeeld beschikbaar is als dekreu.  

Elke hond krijgt een KNPV registratienummer dat wordt vermeld op het KNPV registratiebewijs. Dit KNPV registratiebewijs bevat de gegevens van de hond, de afstamming en de behaalde certificaten. Tevens kan een foto van de hond (en eventueel van de voorouders) worden toegevoegd. 

De eigenaar van de geregistreerde hond ontvangt per post een KNPV registratiebewijs.
Conform het gestelde in Besluit Identificatie en Registratie van Dieren (I&R) is registratie van een hond geboren na 1 april 2013 verplicht. De overheid heeft daartoe een aantal databanken aangewezen, waaronder Petbase (www.petbase.eu).
Bij de registratie van een KNPV hond wordt de hond automatisch aangemeld bij Petbase.
De eigenaar kan deze keuze uitvinken op het KNPV registratie formulier. Voor KNPV leden is deze registratie via de KNPV gratis.

Het registreren van een KNPV hond kan alleen door KNPV leden, het tarief is vastgesteld op € 25,- per hond.

Nest registratie

Een fokker kan de pups uit een combinatie van KNPV geregistreerde ouderdieren, opgeven voor de KNPV registratie, waardoor de eigenaren van de pups een KNPV registratiebewijs van hun hond ontvangen.
Bij de aanmelding van een nest geldt een korting per hond van 20%. De registratiebewijzen van de pups worden naar de fokker gestuurd. Het is voor het registreren van de pups niet noodzakelijk dat de fokker beschikt over een kennelregistratie. 

Registratie van KNPV kennelnamen voor kennels die fokken met KNPV werklijnen

Via het registratieformulier Kennelnamen bestaat voor fokkers de mogelijkheid om bij de KNPV een KNPV kennelnaam te laten registreren. Deze kennelnaam kan de fokker toevoegen aan de namen van de door hem/haarzelf gefokte honden. De eigenaar van de teef wordt gezien als fokker van het nest en wordt daarmee exclusief eigenaar van de KNPV kennelnaam. De eigenaar van de KNPV kennelnaam ontvangt een bewijs van de registratie.
Vermelding van de KNPV kennelnaam vindt plaats in alfabetische volgorde op de website van KNPV. De eigenaar van de KNPV kennelnaam heeft tegen betaling de mogelijkheid om daarbij onder eigen verantwoordelijkheid een advertentie te plaatsen.
De kosten voor de aanvraag van een kennelnaam bedragen € 75,-, waarmee de eigenaar 5 jaar gerechtigd is de betreffende kennelnaam te voeren, met inachtneming van de gestelde voorwaarden. Na de periode van 5 jaar kan verlenging van de kennelnaam registratie plaatsvinden.

Protocollen

Voor zowel de registratie van KNPV Honden als KNPV Kennelnamen is een protocol van toepassing, waarin de regels nader zijn omschreven. De voorwaarden voor toekenning zoals die in de protocollen zijn omschreven, zijn van toepassing op hetgeen hierboven is beschreven voor zover er sprake zou zijn van een afwijking van de inhoud dan wel een verschil in interpretatie.

Wij zijn trots op onze KNPV honden!
En mogen dat ook laten zien!