Registratie van KNPV honden en KNPV kennelnamen

Het Hoofdbestuur heeft per 1 november 2014 de mogelijkheid geopend voor haar leden om KNPV kennelnamen en KNPV honden te registreren.
Deze registratie is geïnitieerd door de resultaten uit de enquête onder de leden waarin naar voren kwam dat de fokkerij met KNPV honden bevorderd moest worden.
Het uitgangspunt daarbij is dat de KNPV staat voor gezonde, stabiele en belastbare honden.

Doel van de registratie is het opzetten van een registratie van KNPV werklijnen voor honden die zich binnen de KNPV op werkeigenschappen hebben bewezen en hun nageslacht.

Dit doel willen we bereiken door:
*             de registratie van honden van KNPV leden met hun afstamming
*             door het registreren van nesten uit KNPV honden
*             door het toekennen van KNPV kennelnamen

Via een formulier dat beschikbaar is via de website kunnen KNPV leden hun hond registreren op chipnummer onder vermelding van alle gegevens (inclusief voorouders) van de hond en de vermelding van de gegevens van de eigenaar.

Elke hond krijgt een KNPV registratienummer vermeld op een KNPV registratiebewijs. Dit KNPV registratiebewijs bevat de gegevens van de hond en van zijn afstamming met de vermelding van behaalde certificaten. Tevens kan een foto van de hond (en eventueel van de honden van de voorouders) worden toegevoegd. 

De eigenaar van de hond krijgt een KNPV registratiebewijs  op papier beschikbaar.
Bij de registratie van de hond worden zo mogelijk de behaalde certificaten vermeld.

Bij elke registratie wordt  de hond automatisch aangemeld bij Petbase een databank die is erkend door de overheid in het kader van de verplichte Identificatie en Registratie. Deze registratie is verplicht voor alle honden die geboren zijn na 1 april 2013. De eigenaar kan deze keuze uitvinken op het registratie formulier.
De eigenaar ontvangt na verwerking van de registratie zijn gegevens thuis. De registratie geldt voor het leven van de betreffende hond. Een adreswijziging kan gratis door de eigenaar van de hond worden doorgevoerd.
Er zijn geen meerkosten verbonden aan de aanmelding.

Het tarief voor deze KNPV registratie is vastgesteld op € 25,- per hond.

Nest registratie

Een fokker kan de pups uit een combinatie van KNPV geregistreerde ouderdieren opgeven voor de KNPV registratie, waarmee de eigenaren van de pups een registratiebewijs van hun hond ontvangen. Binnen KNPV werklijnen gefokte honden worden dan direct bij de KNPV geregistreerd.
Bij de aanmelding van een nest geldt een korting per hond van 20%, waarbij de verzending van de registratiebewijzen zal plaatsvinden naar de fokker.

Registratie van KNPV kennelnamen voor kennels die fokken op KNPV werklijnen

Via het registratieformulier Kennelnamen bestaat voor fokkers de mogelijkheid om bij de KNPV een kennelnaam te registreren. Deze kennelnaam kan de fokker toevoegen aan de namen van de door hem/haarzelf gefokte honden. Hierbij wordt de eigenaar van de teef gezien als fokker van het nest en dient eigenaar van de kennelnaam te zijn. De eigenaar van de kennelnaam ontvangt een bewijs van de registratie van de kennelnaam.

Vermelding van de KNPV kennelnaam vindt plaats in alfabetische volgorde op de website van KNPV. De eigenaar van de KNPV kennelnaam heeft tegen betaling de mogelijkheid om daarbij onder eigen verantwoordelijkheid een advertentie te plaatsen.
De kosten voor de aanvraag van een kennelnaam bedragen € 75,-, waarmee de eigenaar 5 jaar gerechtigd is de betreffende kennelnaam te voeren met inachtneming van de gestelde voorwaarden. Daarna kan verlenging van de kennelnaam registratie plaatsvinden.

Protocollen

Voor zowel de registratie van KNPV Honden als KNPV Kennelnamen is een protocol van toepassing, waarin de regels nader zijn omschreven. De voorwaarden voor toekenning die in de protocollen zijn omschreven zijn van toepassing boven hetgeen hierboven is beschreven voor zover er sprake zou zijn van een afwijking van de inhoud dan wel een verschil in interpretatie.

Wij mogen trots zijn op onze KNPV honden!
En mogen dat ook laten zien!