Cursusomschrijving:

Wil je je verder verdiepen in het aanleren van gedrag, de trainbaarheid en de fysieke gesteldheid van de hond. Deze cursus is een vervolg op de basis cursus KNPV dresseur, en is een opstap voor een eventuele vervolg studie tot kynologisch instructeur bij Tinley Academy. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en de daarbij behorende theorie “hoe honden leren”, wordt er een verdiepingsslag gemaakt voor het africhten van honden en het geven van eventuele instructie.

Doel:

Het bieden van een vervolg op de BKD en ter ondersteuning van trainingsleiders.

Een goede verenigingsinstructeur is niet alleen theoretisch en praktisch vaardig als het gaat om de moderne leerprincipes, trainingsmethoden en meest recente wetenschappelijke kennis over het gedrag van honden, maar is ook didactisch onderlegd. Deze cursus biedt al deze aspecten.

Onderwerpen:

 • Gedragsherkenning: Observeren en interpreteren, Stress, Conflictgedrag, MAG test,  praktisch toepassen van de theorie;
 • Agressie, Angst en Pijn;
 • Leren bij honden, deel 1;
 • Oorzaken en ontwikkeling van Gedrag, Socialisatie, Rangorde en Dominantie;
 • EHBO en ziekteleer van belang bij KNPV training;
 • Zoeken en Speuren, deel 1;
 • Menselijke geur;
 • Leren bij honden, deel 2;
 • Trainen in de praktijk (onderdeel ABA-G en probleemoplossing);
 • Welzijn, Stress en Abnormaal gedrag;
 • Didactiek en Presenteren;
 • Weerstand en Motiveren van cursisten;
 • Training technisch verantwoord inzetten van de stroomband (theorie)

Trainingsvaardigheden in de praktijk (oefenen met honden in Shaping, Timing, Bekrachtiging, Observatie leermethode en Coaching van combinaties);

 • Analyse van trainings(problemen) volgens Prikkel, Motivatie en Leren met video en life;
 • ABA examen en nader te bepalen onderwerpen.

Instructeurs:

De cursus wordt gegeven door instructeurs van Tinley Academy.

Duur:

De opleiding bestaat uit 15 cursusdagen  van 09:30 tot 15:30.

Toelatingseisen voor de cursus:

 • Lid van de KNPV;
 • In het bezit zijn van het diploma Basis KNPV Dresseur.

Wanneer en waar:

Bij minimaal 15 deelnemers start de opleiding ieder jaar in de maand januari.

Vooropleiding:

 • MBO werk- en denkniveau;
 • In het bezit zijn van het diploma Basis KNPV Dresseur.

Aanmelding:

Kandidaat deelnemers dienen zich schriftelijk aan te melden bij het bureau KNPV voor 31 oktober.

Deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers is 15 en het maximum aantal deelnemers per opleiding is 25.

Cursuskosten:

De kosten voor de opleiding zijn 750 euro incl. BTW.

Betaling:

Binnen 14 dagen na factuurdatum.

Afsluiting:

Bij voldoende resultaat op het examen en minimaal 80% deelname aan de bijeenkomsten wordt er een certificaat voor de deelnemer uitgereikt door de KNPV.

Voor het inschrijfformulier klik hier