Basiscursus KNPV dresseur (BKD)

Cursusomschrijving

Een goede africhter is niet alleen praktisch vaardig maar moet zich ook verdiepen in de moderne leerprincipes, trainingsmethoden en meest recente wetenschappelijke kennis over het gedrag van honden. Deze cursus biedt al deze aspecten. Door middel van voorbeelden uit de praktijk en de daarbij behorende theorie “hoe honden leren”, leer je de basisbeginselen van het honden africhten.

Doel:

Het belangrijkste doel is de (startende) africhter te voorzien van theoretisch kennis betreffende hondengedrag en africhtingmethodieken om zo op een diervriendelijke manier te kunnen oefenen. Een ander doel is dat KNPV-leden onderling van elkaar kunnen leren bij het ontwikkelen van dressuurvaardigheden en zij op een nog plezieriger en betere wijze kunnen trainen.

Onderwerpen

 • Zintuigen.
 • Gedrag en gedragsherkenning.
 • Agressie.
 • Dominantie en submissie.
 • Angst bij honden.
 • Algemene leerprincipes en trainen.
 • Levensfasen en de functies van spel.
 • Samenwerking, organisatie en plezierig oefenen.
 • Toets.
 • Thema´s op verzoek.

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door instructeurs die zelf actief zijn als africhter binnen de KNPV. Deze instructeurs zijn door de KNPV in samenwerking met Tinley Academy opgeleid om deze cursus te geven.

Duur

De opleiding bestaat uit 10 blokken van ca. 3 uur elk, bijvoorbeeld 5 zaterdagen 09.00 u – 16.00 u. Mogelijk wordt de cursus ook in avonden ingepland.

Toelatingseisen voor de cursus

 • Lid van de KNPV;
 • In de gelegenheid zijn om (praktijk)-opdrachten uit te voeren tijdens de cursus.

Wanneer en waar

De cursus wordt gepland door de afdeling op een door de afdeling te bepalen locatie.

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist.

Aanmelding

Kandidaat deelnemers melden zich schriftelijk aan bij de secretaris van de KNPV afdeling waar hun woonplaats onder ressorteert.

Vrijstellingen

Een verzoek om vrijstelling kan worden gericht aan Bureau KNPV.

Het Hoofdbestuur bepaalt vervolgens op basis van het vrijstellingsbesluit of vrijstelling wordt verleend voor de BKD cursus of onderdelen daarvan.

Er wordt geen BKD diploma verstrekt indien vrijstelling wordt gegeven.

Cursuskosten en betaling

De totale cursuskosten zijn afhankelijk van de locatie waar deze gegeven wordt, alsmede de groepsgrootte. De kosten voor het lesboek zijn vastgesteld op 10 euro. Het lesboek is alleen beschikbaar in combinatie met de cursus en zal op de eerste dag van de cursus door de docent worden uitgereikt.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Afsluiting

Bij voldoende resultaat op het examen en minimaal 80% deelname aan de bijeenkomsten wordt een diploma aan de deelnemer uitgereikt door de KNPV.