Deze huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de KNPV (de organisatie) en bezoekers van haar evenement. Bij het betreden van de locatie(s) de Nationale Kampioenschappen Politiehonden, gaat de bezoeker akkoord met de volgende regels.

 1. Bezoekers zijn gehouden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 2. Het betreden van de locaties(s) van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 4. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur.
 5. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. In geval van calamiteiten of ongeregeldheden zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan politie en justitie.
 6. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisatie en daartoe geaccrediteerde fotografen. Indien u niet zichtbaar op de foto wilt, dan wordt u verzocht dit bij het betreden van het terrein direct te melden bij de organisatie. U ontvangt dan informatie over het gebied met zit-/staanplaatsen waar geen opnames van worden gemaakt. De organisatie heeft geen invloed op het maken van opnames door bezoekers en/of de publicatie daarvan.
 7. De organisatie verzorgt een livestream. Bedrijfsmatige organisaties kunnen een livestream verzorgen, indien daar toestemming voor is gegeven door de organisatie. Het is niet wenselijk dat bezoekers een eigen livestream verzorgen voor derden.
 8. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Wij verzoeken u zich te houden aan de geldende parkeerregels in verband met de toevoer van calamiteitendiensten als politie, ambulance en brandweer.
 9. Consumptiemunten / bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens de dagen van het evenement.
 10. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie(s) van het evenement.
 11. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de hoofdbestuur.