MCC-MCD opleiding 2021 update

20-12-2020

Beste leden,

In januari 2021 zou de MCC opleiding van start zijn gegaan maar vanwege te weinig aanmeldingen is deze helaas geannuleerd. Na overleg met Tinley Academie is overeengekomen dat de opleiding in 3 delen wordt opgeknipt, verdeeld over het jaar. Begin 2021 het ABA deel, in de zomer het ABA-G deel en in het najaar het MCC verdiepingsdeel. Wij denken hiermee te voldoen aan de wens om de 15 zaterdag aaneengesloten nu te verdelen over het jaar. 

De inschrijving staat open tot 11 januari 2021.
Zie hieronder de verdere informatie.

Rooster 2021 KNPV Masterclass modulaire vorm – door Tinley Academie
Module A – Gedrag en leertheorie
Zaterdagen vanaf 20 febr.

Datum Lestijden onderwerp
Voorjaar 2021 9.30-15.30

 
Introductie leden, docent en uitleg cursus
Gedragsherkenning: observeren en interpreteren van houding en gedrag
Gedragsherkenning: stress, conflictgedrag Gedragstesten
Hondenetiquette / Kind-hond
  9.30-15.30 Agressie, angst en pijn
  9.30-15.30 Leren bij honden, deel 1 - theorie
  9.30-15.30 Oorzaken en ontwikkeling van gedrag
Socialisatie, Rangorde en dominantie
  9.30-15.30 Welzijn, stress en abnormaal gedrag
  9.30-12.00
13.00-14.30
Ochtend: callsheet, in stappen trainen
Examen Module A, staat gelijk aan het behalen van het ABA/Mod1 examen van Tinley Academie.


Bovenstaand onderwijs is online via Zoom te geven. Bij voorkeur laatste lesdag op locatie, maar indien noodzakelijk vanwege corona kan dit online. 
Deze module A is grotendeels overeenkomstig met de ABA-opleiding/Module 1 van Tinley Academie. Deze module A bevat aanvullend onderwijs/ verdieping op het gebied van welzijn/stress/abnormaal gedrag, besteed iets minder lang aandacht aan trainen omdat dit in de laatste module uitgebreid aan bod komt.  Door het volgen van deze lesdagen mag deelgenomen worden aan het reguliere examen van Tinley Academie voor ABA/Module 1.


Module B – Medische kennis en trainingsprincipes

Datum Lestijden onderwerp
Halverwege 2021 9.30-15.30 EHBO en ziekteleer van belang bij training
  9.30-15.30 Rassen en trainbaarheid (onderdeel ABA-G)
Trainen in de praktijk (onderdeel ABA-G)
(probleemoplossing)
HOND MEENEMEN VERPLICHT

(Deze module B is vergelijkbaar met de module ABA-Gevorderd van Tinley Academie en leidt tot een bewijs van deelname). De huidige ABA-G/Module 2 van Tinley Academie is uitgebreid met 1 lesdag over “Hoe denkt de hond? Over emotie, cognitie en kennis over belevingswereld”. Deze zat nog niet in de geplande MCC en is hier ook niet opgenomen. Volgende keer zal dat mogelijk wel een vereiste zijn indien in dezelfde vorm onderwijs wordt gegeven.

Module C – Verdieping MCC

Datum Lestijden onderwerp
Najaar 2021 9.30-15.30 Leren bij honden, deel 2 - theorie
  9.30-15.30 Zoeken en speuren deel 1
  9.30-15.30 Menselijke geur
  9.30-15.30 Didactiek en presenteren
  9.30-15.30 Aversieve middelen/technieken
Trainingsvaardigheden in de praktijk (oefenen met honden in shaping, timing bekrachtiging, observatie leermethode en coaching van combinaties)
  9.30-15.30 Weerstand, motiveren van cursisten
  9.30-15.30 Analyse van training(sproblemen) volgens prikkel, motivatie en leren met video en life

De MCC kan gevolgd worden door leden die vanuit de afdeling worden voorgedragen en leden die zelf de MCC (dit is dan de MCD) willen volgen.

Voor verdere informatie betreffende de MCC willen wij u verwijzen naar het informatieblad op de website. In ieder geval geldt het volgende:

Leden die door de afdeling worden aangemeld voor de MCC:

De kosten worden dan gedeeld door de cursist, de afdeling en het HB gezamenlijk. Echter is dan een eis dat de cursist een BKD diploma met goed gevolg heeft afgerond en bereid is om de BKD te gaan geven. De aanmelding geschiedt door het afdelingsbestuur.

Leden die zelf de MCD willen volgen (open inschrijving):

De aanmelding geschiedt door de kandidaat zelf aan het bureau KNPV. De afdeling hoeft dus geen kosten voor deze leden bij te dragen. Een eis blijft dat ook dit lid de BKD opleiding met goed gevolg heeft afgerond.
Namens het hoofdbestuur,
Met vriendelijke groet,
Marc van Ginkel