Update Corona maatregelen

14-12-2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de toespraak van de Premier op 14 december j.l. met de daarin afgekondigde lock-down ingaande op dinsdag 15 december en lopend tot tenminste 19 januari 2021, gelden hierbij de aangepaste maatregelen voor de KNPV;

 • Voor buitensporten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen (van verschillende huishoudens) met inachtneming van 1,5 meter afstand. 
 • Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten indien:
  • de personen in een groepje onderling minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden en
  • er een duidelijke afbakening is tussen de verschillende groepjes en
  • zij niet mengen.
  • Reserveren en gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Kantines, douches/toiletten en kleedruimtes blijven gesloten!

We moeten onze contacten tot een minimum beperken. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Het Hoofdbestuur