Nieuwe Hoofdbestuursleden

05-11-2020

Beste leden,

Zaterdag 31 oktober zijn tijdens de Algemene Vergadering als lid van het Hoofdbestuur benoemd:

De heer Maikel Ponsen

De heer Ruben Kortenoeven (Interim)

Mevrouw Carin Peters-Lempens (Interim per 3 december a.s.)

Om het Hoofdbestuur conform statuten weer uit minimaal 5 personen te laten bestaan (artikel 16 statuten) is tijdens de Algemene Vergadering aan de afdelingsvertegenwoordigers gevraagd akkoord te gaan met de 2 interim benoemingen. Op basis van de artikelen 13 en 19 van het Huishoudelijk Regelement is dit voorstel aan de AV gedaan en de AV is unaniem akkoord gegaan met de benoemingen.

Mevrouw Carin Peters doorloopt momenteel de ballotage termijn als nieuw lid en kan pas per 3 december toetreden tot het Hoofdbestuur. Zij zal zich in het orgaan dat in december uitkomt nader voorstellen.

Wij zijn blij dat mevrouw Peters en de heer Kortenoeven zich beschikbaar hebben gesteld om als interim toe te treden tot het Hoofdbestuur en wij gebruik mogen maken van hun kennis en ervaring. 

Het Hoofdbestuur