Mededelingen Hoofdbestuur 1-10-2020

01-10-2020

Er is een mededeling van het hoofdbestuur op het ledenweb geplaatst inzake schorsing, opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap van KNPV leden