Voortgang keuringen

28-05-2020

Keuringen voortgang

Op 25 maart j.l. werd bekend dat de de voorjaarskeuring en de Nationale Kampioenschappen niet door konden gaan. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook de zomerkeuring onder de huidige omstandigheden geen doorgang kan vinden en wordt afgelast.

Op grond van de laatste ontwikkelingen lijkt het mogelijk om in oktober weer een keuring te organiseren met eventueel bepaalde restricties. Het hoofdbestuur heeft de afdelingen verzocht te inventariseren of zij mogelijkheden zien de najaarskeuring te organiseren en welke maximale aantallen zij kunnen faciliteren.

De sluitingsdatum voor inschrijving van de najaarskeuring zal worden verruimd tot 15 augustus . De inschrijvingen voor de voorjaars- en zomerkeuring zullen automatisch doorschuiven naar de najaarskeuring.

Uiteraard blijft alles afhankelijk van de ontwikkelingen in de maatschappij en de maatregelen die er dan gelden. Wij rekenen op uw begrip in deze en hopen dat we dit najaar toch nog honden voor de keuring kunnen zien gaan.