Corona update 15 mei

15-05-2020

Beste leden,

Op 6 mei j.l. hebben wij u bericht dat met ingang van 11 mei onder voorwaarden weer gestart kon worden met onze trainingen. Hierin is een maximaal aantal van 10 personen genoemd. Indien de veiligheidsregio waar de clubs onder vallen geen verdere beperkende maatregelen hebben afgekondigd, kan er getraind worden in clubverband ook met meer dan 10 personen. Hierbij blijft echter gelden dat 1,5 meter afstand wordt gehouden en de RIVM hygiëneregels in acht worden genomen. Kijk voor nadere informatie op de site van de gemeente waar uw club onder valt. 

Voor de duidelijkheid het volgende; 

  • Groepsvorming met meer dan 2 personen is nog steeds niet toegestaan! 
  • Buitensporten is wel toegestaan mits de 1,5 meter regel in acht wordt genomen. 
  • Kantines en sanitaire voorziening moeten gesloten blijven. 

Als de samenleving zich niet aan de regels houdt, dan bestaat de kans dat binnenkort de versoepeling wordt teruggedraaid.

Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.

Met vriendelijke groet,
Dik Smid, secretaris