Update Undercover in Nederland

19-03-2020

Het hoofdbestuur heeft inmiddels, na ontvangst van de gegevens van Undercover, de erkenning van de verenigingen die te zien waren op de beelden ingetrokken en voor alle leden van de betreffende verenigingen een procedure voor ontzetting opgestart. Daarmee zijn alle leden van deze verenigingen per direct geschorst en mogen binnen KNPV verband niet meer trainen of anderszins aan activiteiten deelnemen.

U zal begrijpen dat het Hoofdbestuur een dergelijke maatregel niet licht neemt, het schorsen en voornemen tot ontzetting is immers een zwaar middel. De beelden zijn echter dermate ernstig dat een dergelijke zwaar middel gerechtvaardigd is. De hond binnen de KNPV verdient respect en het is niet alleen aan het hoofdbestuur maar het is aan alle KNPV leden om de hond in bescherming te nemen indien nodig. Want ook erbij staan en wegkijken is even ernstig als de mishandeling zelf. Tegen een aantal nu geschorste leden zal aangifte wegens dierenmishandeling worden gedaan.

Op het ledenweb zijn de namen van de verenigingen, waarvan de erkenning is ingetrokken, gepubliceerd.