Persbericht KNPV

18-03-2020

= PERSBERICHT KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING =

Het hoofdbestuur van de K.N.P.V. heeft kennisgenomen van een aantal beeldopnamen van het programma 'Undercover in Nederland'.

Voornoemde beelden tonen excessief geweld tijdens de training van enkele bij de K.N.P.V. aangesloten verenigingen.

Het hoofdbestuur keurt deze gang van zaken ten zeerste af en wil expliciet benadrukken dat deze beelden absoluut niet representatief zijn voor de trainingsmoraal van de circa 350 aangesloten verenigingen en haar leden die met respect voor de hond trainen en samen met de hond een team vormen.

Naar aanleiding van de voorvertoning van de beelden heeft het hoofdbestuur sancties opgelegd aan de betreffende verenigingen en de leden van de betreffende verenigingen.
Het hoofdbestuur zal stevige vereniging technische maatregelen nemen waarbij ook het doen van aangifte niet wordt geschuwd. Dat geldt niet alleen voor de trainers van de hond, maar ook voor de omstanders, omdat wegkijken bij misstanden ook niet wordt getolereerd binnen de K.N.P.V.

Graag brengen wij onder uw aandacht dat de moraal van het trainen van politiehonden reeds meer dan een decennium is gekenterd waarin de leden, het hoofdbestuur en de onder haar ressorterende commissies een belangrijke rol hebben gespeeld. Diverse opleidingen en cursussen hebben geleid tot een omwenteling naar diervriendelijke trainingsmethoden.

Daarnaast wil het hoofdbestuur graag benadrukken dat zij een proactieve rol van haar leden op het vlak van het welzijn van de honden ten zeerste voorstaat en deze ook als zodanig uitdraagt.

Het volledig voorkomen van getoonde misstanden blijkt in de praktijk geen eenvoudige sinecure getuige voornoemd voorval. Naast het propageren van dierenwelzijn vormt transparantie een belangrijke voorwaarde om deze misstanden te voorkomen.
Het collectief belang van de K.N.P.V. en daarmee dus van alle leden prevaleert in deze boven eventuele individuele belangen welke in deze absoluut geen rol mogen spelen.

Meldingen, zelfs indien de melder anoniem wil blijven, betreffende misstanden in de dressuur van politiehonden kunnen ten alle tijden gericht worden aan het hoofdbestuur van de K.N.P.V.

De KNPV zal met een aanvullend bericht komen nadat zij de uitzending heeft gezien.