Brief van het hoofdbestuur over Uitleg zoeken

30-11-2018

Op het ledenweb is een brief van het hoofdbestuur gepubliceerd met daarin de uitleg over het zoeken per 2020.

De brief is eveneens per e-mail verzonden aan alle afdelingsbesturen, verenigingen, keurmeesters en helpers PH1, PH2, Obj.