De lijst van erkende keurmeesters PH1, PH2 en Object is vanwege de nieuwe privacy wetgeving verplaatst naar het ledenweb.