Formulieren

Onderstaande formulieren zijn in pdf en kunt u downloaden.
Stuurt u het ingevulde en ondertekende formulieren samen met 2 foto's naar Bureau KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven.

Inschrijfformulier Keuring7, kijk in het menu onder Formulieren
 
Melding van Overschrijving 

Declaratieformulier

In andere afdeling?

De procedure voor de keuring in een andere afdeling luidt als volgt:

* u vraagt een schriftelijke toestemming aan het eigen Afdelingsbestuur om in een andere afdeling naar een keuring te mogen gaan;

* u vraagt in de afdeling waar u naar de keuring wilt, om een schriftelijke toestemming om daar voor de keuring te mogen gaan;

* de beide schriftelijke toestemmingen kunt u per mail of per post naar het bureau sturen;

* het inschrijfformulier stuurt u tezamen met de foto's naar het postadres van het bureau.

Aanvragen en toestemmingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden NIET in behandeling genomen.

Wanneer de indelingscommissie de wijziging om indelingstechnische redenen niet goedkeurt, wordt u automatisch in de eigen afdeling geplaatst.

U kunt uw aanvraag sturen naar het bureau van de KNPV, Postbus 21, 6920 AA Duiven, e-mail:  bureau@knpv.nl

Afmeldingen

Afmelding voor een keuring moet schriftelijk gebeuren bij het bureau KNPV.

Kan de afmelding niet meer tijdig schriftelijk gebeuren vóór de keuringsdatum, dan moet men vóór de keuring het bureau KNPV telefonisch informeren of op de dag van de keuring de verhindering melden bij de voorzitter van de keuringscommissie.

Afmeldingen via andere functionarissen worden niet geaccepteerd.

Er wordt GEEN inschrijfgeld terugbetaald! Zie artikel 9 van het keuringsreglement.
Kosteloos doorschuiven naar een volgende keuring kan uitsluitend en alleen in het geval van artikel 8 van het keuringsreglement.