Demo Teams

DE KNPV BIEDT HONDENSPORT VOOR JONG EN OUD

Het door burgers opleiden van politie-, speur- en reddingshonden op het niveau van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging is een mooie en belangrijke taak. De KNPV heeft een geschiedenis van ruim 100 jaar, waar we best trots op zijn. De vereniging organiseert keuringen en toetsingen, vele wedstrijden, oefendagen en jaarlijks een Nederlands Kampioenschap. Keurmeesters, pakwerkers en andere officials worden binnen de KNPV opgeleid. De KNPV is heden ten dage een vereniging waarbij de juiste instelling ten behoeve van het welzijn van de hond, hoog in het vaandel staat. Onze koepelorganisatie telt maar liefst 6000 leden in binnen- en buitenland. Een groot deel daarvan heeft als hobby het wekelijks trainen met hun hond in de buitenlucht bij een van de ruim 400 verenigingen verdeeld over heel Nederland, die op hun beurt vallen onder de diverse afdelingen die onze koepelorganisatie kent.

Wil je graag een goede opleiding volgen om je hond op een moderne diervriendelijke manier af te richten, dan heeft de KNPV daar een prachtige cursus voor, maar ook degene die daarna verder wil naar een Masterclass, kan bij de KNPV terecht.

Ben je nog jong en gezond en heb je een goede conditie  en heb je door omstandigheden misschien nog geen hond, en wil je toch graag met honden bezig zijn, dan is er vast wel een mogelijkheid om eerst opgeleid te worden tot pakwerker op een vereniging.    

Na de opleiding gaan veel honden aan het werk bij politie- en bewakingsdiensten verspreid over de hele wereld. Een ander deel blijft bij hun baas in Nederland en neemt deel aan wedstrijden of komt beschikbaar voor de fokkerij en draagt zorg voor toekomstige werk- en sporthonden. Kortom een prachtige hondensport voor jong en oud waar je samen met je hond tot in lengte van dagen iets moois kunt ondernemen. Wat is er mooier als in samenwerking tussen mens en hond  van pup af een prachtige vriendenband op te bouwen!

Bent u geïnteresseerd om eens op een vereniging te gaan kijken, selecteer dan in het menu van deze website de regio waar je woont en kijk bij het menu van de afdeling naar “Kringen en Verenigingen”,  en vind zo een vereniging in uw omgeving.

 DEMO-TEAM
Om belangstellenden met de VERENIGING KNPV en met onze sport- en werkhonden te laten kennismaken, hebben wij demonstratieteams opgericht.
Een demo-team laat u op een spectaculaire manier kennismaken met onze sport- en werkhonden. In een aantal onderdelen uit het scholingsprogramma ziet u de kwaliteiten van onze honden en hun geleiders, waarbij het u zal verrassen wat onze honden zoal kunnen.
Dit bestaat uit onder andere: speuren, zwemmen, springen en bijvoorbeeld het vastbijten of bewaken van een arrestant  in verschillende situaties, zoals een bewapende arrestant en/of een vluchtende.

MEER INFORMATIE OVER HET DEMO-TEAM?
Indien u meer informatie zou willen hebben over wat een demo-team van de KNPV kan betekenen tijdens uw  evenement of bijvoorbeeld voor de leerlingen van uw school, dan kunt u contact opnemen met een van onze coördinatoren verdeeld over Nederland.

Provincie:       
Groningen:  dhr. M. Dost, email: mario.dost@online.nl

Friesland: A. Vogel, email: bestuur@knpvfriesland.nl 

Drenthe: dhr. H. Wijma, email: henkwijma@kpnmail.nl  

Overijssel: dhr. J. Oude Engberink, email: knpvov@hotmail.nl  

Gelderland: dhr. H.J. van Otterlo, email: hj.otterlo@gmail.com

Utrecht: mw. Y. Boelhouwer-Rijnders, email: knpv.utrecht@gmail.com

Noord-Holland: dhr. M. van Ginkel, email: mvginkel@goflex.nl

Zuid-Holland: mw. E. Arons, email:  demoteamzuidholland@gmail.com

Zeeland: mw. B. Schrijver-Poldermans, email: bianca.schrijver@gmail.com

Noord-Brabant: dhr. A. van Hout, email: adriaanvanhout@ziggo.nl

Limburg: dhr. C. Drissen, email: cdrissenknpv@kpnmail.nl   

Mocht u om welke reden ook, geen contact met de coördinator uit uw regio kunnen krijgen dan kunt u per email contact zoeken met onze landelijk coördinator:
H.J. van Otterlo, hj.otterlo@gmail.com